Ankara Hastanesi

Türkiye’de belli başlı birçok kurum hastane işletebilmektedir. Hastane İstanbul Bu kurumlar ilk olarak sağlık bakanlığı, SSK, üniversiteler, bazı bakanlıklar ve özel sektör şeklinde olabilmektedir. Hastane Ankara da bunlardan bir tanesidir. Türkiye’de ki toplam hastane sayısı 1100 civarındadır. Bunların 700e yakın hastane sağlık bakanlığının denetimindedir. Özel Ankara hastanesi Kamu hastaneleri özel hastanelerine nazaran sayı olarak daha fazladır. Hastane Ankara, hastanelerin temel olarak 3 görevi olduğunu belirtmektedir.  Bunlar başlıca tedavi hizmetleri, eğitim hizmetleri ve araştırma hizmetleri şeklinde olmaktadır. Hastane Ankara, sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükselmek için kalite çalışmaları yapmaktadır. Özel hastane Hastanede kalite çalışmaları yapmak yanı zamanda hastaların tedavi edilme zamanları ve hastaların iyileşmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Hastane Ankara, son yıllarda bütün sağlık kurumlarının kalite çalışmaları yaptıklarını belirtmektedir.  Hastane içerisinde kalite çalışmalarını yürütecek bir ekip oluşturularak yürütülür bu çalışmalar. Hastane Ankara,  hastanelerin verimli bir şekilde hizmet verebilmeleri için nitelikli tıp, mali, idari ve destek konusunda personel kadrolarına, donanımlı tıbbi cihazlara ve insan gücünün yeterli şekilde olması gerektiğini belirtmektedir. Tabi bu unsurların tam olması hastane ile ilgili mevcut sorunları ortadan kaldırmamaktadır. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre tıp hizmetlerinde bir iş bölümü yapılmadığı için uzmanlaşmaya da gidilememektedir. Aslında tüm hastanelerde çağdaş hastane yönetimi anlayışını benimseyerek Özel hastane İstanbul bunu uygulamaya geçirmek hastanelere büyük bir yarar sağlayacaktır. Hastaneler, eski zamanlarda bulunmamaktaydı. Hastanelerin olmadığı dönemde insanlar hastalandıklarında kendi yöntemleriyle evlerinde tedavi olmaya çalışmaktaydı. İnsanların bu şekilde kendilerini iyileştirmeleri en tehlikesiz hastalıkları bile ölümle sonuçlandırmıştır. O yüzden eski dönemlerdeki ölümler çok fazla yaşanmaktaydı. Hastanelerin kurulmaya başlanmasıyla birlikte ve tıp alanında yaşanan gelişmeler sayesinde insan ömrü daha da uzamıştır.  Hastane Ankara, gelen hastaların artık sağlık hizmetleri konusunda kendilerinin belirlediği çok fazla alternatife sahip olduğunu belirtmektedir.  Hastaneler artık günümüzde devlet hastaneleri ve özel hastaneler şeklinde sınıflandığı için hastalar gidecekleri doktoru kendileri de belirleyebilmektedir. Hastalar devlet hastanelerinde kendi istekleri dışında doktorlara gidip, saatlerce sıra beklerken, özel hastanelerde bu durumları yaşamamaktadır. Özel hastaneye giden bir hasta kendi istediği doktoru seçip, istediği saatte muayene olabilmektedir. Hastanelerin asıl görevi insan sağlığı üzerine olduğu için tartışılamayacak kadar önemli bir konumu bulunmaktadır. Hastaneler, her geçen gün ortaya çıkan tıp gelişmelerini takip ederek ve uygulayarak hastalara kaliteli sağlık hizmetleri vermektedirler. Ankara hastanesi olarak uyguladığımız tedavi teknikleri ile diğer sağlık merkezlerine de yol göstermekteyiz. 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde çalışarak hastalarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz.

This entry was posted in Allgemein and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.